„Dobry start”, tzw. świadczenia 300+

od 1 lipca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rozpoczął  obsługę rządowego programu „Dobry start” (tzw. 300+). Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:

na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

przez bankowość elektroniczną

na portalu Emp@tia

Wypłata świadczeń, będzie następować wyłącznie na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Zależy nam na dotarciu z informacją do wszystkich beneficjentów świadczenia 300+, a zwłaszcza do tych, którzy do tej pory wnioski składali w formie papierowej, aby dobrze przygotowali się do wprowadzanych zmian.

Warto zaznaczyć, że Platforma Usług Elektronicznych, służy do aktywowania bonu turystycznego jak i wysłania wniosku o „Dobry Start”.

WAŻNE!

Jeśli rodzic złoży wniosek za pomocą bankowości elektronicznej, bądź systemu Emp@tia, ZUS sprawdza czy ma on profil na portalu PUE ZUS. Jeśli nie, taki profil jest zakładany automatycznie. Potwierdzenie rejestracji profilu, klient otrzymuje na adres email, który podał we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku, otrzymuje jednorazowe hasło, (wysyłane SMS – em  z numeru 2075), które musi zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. W przyszłości przez ten portal, będą składane wnioski o 500+.

Jeśli składali Państwo wniosek o 300+ i otrzymali email i login, prosimy o przelogowanie się  – zabezpieczenie loginu i nowo nadanego przez siebie hasła. Więcej informacji pod linkiem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

z wyrazami szacunku

Alicja Kochanowicz-Grabuś

Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Rzeszowie

Wydział Organizacji i Analiz

al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów

fb-share-icon