31. edycja Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką

Ruszyły zapisy do 31. edycji Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką. Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie wiedzy z zakresu zdrowia, higieny, pierwszej pomocy oraz problematyki ochrony środowiska naturalnego. Podczas Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką uczniowie konkurować będą z rówieśnikami z całej Polski o wartościowe nagrody, a finalista ze szkoły ponadpodstawowej otrzyma indeks na wybraną przez siebie uczelnię: Uniwersytet Opolski lub Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Warunkiem udziału         w Olimpiadzie jest wyrażenie zgody pełnoletnich uczestników lub rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników biorących udział w Olimpiadzie i akceptacja Regulaminu. 

Olimpiada składa się z czterech etapów – szkolnego, rejonowego (powiatowego), okręgowego (wojewódzkiego) i finału.  

 1. Etap szkolny organizowany będzie od 11 – 15 grudnia 2023 roku.  Zapisy u Pani Magdaleny Duma.

Podczas etapu szkolnego zadaniem uczestników jest rozwiązanie testu online składającego się z 40 pytań testowych (zarówno z jedną poprawną odpowiedzią, wieloma poprawnymi odpowiedziami, jak i pytań o charakterze „prawda-fałsz”). Na wykonanie testu przeznacza się 40 minut. 

 1. Etap rejonowy/strefowy organizowany jest 12 stycznia 2024 roku

Podczas etapu rejonowego/strefowego Olimpiady uczestnik ma za zadanie poprawnie rozwiązać test pisemny składający się z 40 pytań testowych (zarówno z jedną poprawną odpowiedzią, jak i pytań o charakterze „prawda-fałsz”). Na wykonanie testu przeznacza się 40 minut. 

 1. Etap okręgowy organizowany jest 19 kwietnia 2024 roku. Składa się z: 
 • części pisemnej – 50 pytań testowych (zarówno jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, jak i pytań o charakterze „prawda-fałsz”). Na wykonanie testu przeznacza się 50 minut; 
 • oceny Jury Olimpiady dokumentacji z przebiegu jednej akcji promującej cele Olimpiady. W tym roku tematem przewodnim akcji prozdrowotnych będzie ruch          i zdrowa dieta. 
 1. Finał ogólnopolski organizowany jest 24 – 26 maja 2024 roku. Składa się z: 
 • części pisemnej – 100 pytań (zarówno jedno i wielokrotnego wyboru, jak i pytań  
  o charakterze „prawda-fałsz”). Na wykonanie testu przeznacza się 75 minut; 
 • oceny z zaprezentowanej osobiście przez uczestnika akcji prozdrowotnej ocenianej  
  w ramach etapu okręgowego Olimpiady.

Zapisy u Pani Magdaleny Duma.

Pomoce naukowe i podpowiedzi potrzebne do przygotowania się do Olimpiady Zdrowia PCK można znaleźć pod linkiem: https://olimpiadazdrowiapck.pl/strefa-dla-ucznia/  

fb-share-icon