PO WER W EKONOMIKU

Mielecki Ekonomik po raz kolejny, w zakończonym niedawno 2022 roku, dał swoim uczniom możliwość rozwijania skrzydeł w środowisku międzynarodowym. Tym  razem to aż  48-u  uczniów ZSE dostało szansę wyjazdu na staż zagraniczny w ramach projektu unijnego finansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój . Dziesięcioletnia już tradycja organizowania dla młodzieży ZSE praktyk zawodowych za granicą (od 2012 roku młodzi kształcą się zawodowo w Anglii/Włoszech/Hiszpanii) tym razem skłoniła autorów
i koordynatorów projektu mgr Patrycję Osnowską i mgr Marka Dziedzickiego do nawiązania współpracy z nowym partnerem w Lizbonie,
w Portugalii. Projekt pt. „ Staże zagraniczne z PO WERem to możliwość zostania europejskim liderem ” umożliwiła trzem grupom 16 osobowym wyjazd do Malagi w  Hiszpanii,  do Rimini we Włoszech oraz do Lizbony  w Portugalii.

Program PO WER w stu procentach pokrył koszty organizacji i realizacji całości projektu dzięki czemu tak ogromna grupa uczniów mogła zupełnie bezpłatnie, bez ponoszenia kosztów własnych, najpierw wziąć udział w kursach językowych, a potem  spędzić za granicą niezapomniany okres w swoim młodym życiu.  Trzy tygodnie pobytu każdej z grup w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech był dla stażystów czasem nie tylko pracy zawodowej na rzeczywistych stanowiskach pracy, budowania więzi społecznych, poszerzania świadomości kulturowej, ale też został wypełniony wieloma atrakcjami turystycznymi.

Projekt się zakończył, ale nadal trwają jego efekty- wykorzystywanie zdobytych  nowych kompetencji językowych, zawodowych i społecznych.

Galeria

fb-share-icon