Olimpiada wiedzy o mediach

Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają, często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, strukturze i mechanizmach działania. Uniwersytet Warszawski pragnie wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym jednym z elementów otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest inicjatywa zorganizowania Olimpiady Wiedzy o Mediach, której celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. W kolejnej, IX już edycji Olimpiady zorganizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z 15 innymi uczelniami na terenie całego kraju uczestnicy – uczniowie szkół ponadpodstawowych – walczyć będą o indeksy na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów. Patronat nad Olimpiadą objął Minister Edukacji i Nauki.

Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.

Tematy na I etap Olimpiady

  1. Odpowiedzialność za słowo w czasach mediów społecznościowych.
  2. Rola mediów w relacjonowaniu tematów trudnych (np. wojna, pandemia).
  3. Prawda i fikcja w przekazach medialnych
  4. Współczesne media jako czwarta władza
  5. Język w mediach, media w języku

Kalendarium Olimpiady:

  • Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 15 października 2022 r.
  • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 14 listopada 2022 r.
  • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 25 listopada 2022 r.
  • 16 grudnia 2022 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
  • 17-18 marca 2023 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

Więcej…

fb-share-icon