Magazynier- Logistyk

 1. Magazynier-logistyk wykonuje prace związane z przyjmowaniem towarów do magazynu, sporządzaniem dokumentacji magazynowej, rozmieszczaniem i zabezpieczaniem towarów na powierzchni magazynowej, wydawaniem towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych, prowadzeniem dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych oraz nadzorem nad pracą osób zatrudnionych w magazynie. Magazynier-logistyk może być zatrudniony w magazynie w firmach logistycznych, produkcyjnych, handlowych, w sklepach, hurtowniach, firmach handlowych różnych branż oraz centrach logistycznych, dystrybucyjnych, terminalach kontenerowych.
 2. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie magazynier-logistyk:
  SPL.01. Obsługa magazynów
 3. Sylwetka absolwenta:
  Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie magazynier-logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
  – przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu; 
  – monitorowania poziomu i stanu zapasów; 
  – obsługiwania programów magazynowych; 
  – prowadzenia dokumentacji magazynowej; 
  – monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych. 
 4. Absolwent w zawodzie magazynier-logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  – przyjmowania i wydawania towarów z magazynu.
  – przechowywania towarów.
  – ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie.
  – prowadzenia dokumentacji magazynowej.