Konkurs „I ty możesz zostać wykładowcą”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie „I ty możesz zostać wykładowcą” w ramach projektu „Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim – znane i nieznane oblicza nauki” na najlepszą prezentację w obszarze nauk chemicznych i ekonomicznych.

Założeniem konkursu nanajlepszą prezentację jest zainspirowanie młodzieży do bliższego poznania zagadnień związanych z naukami ścisłymi oraz ekonomicznymi.

Prezentacje mogą być przygotowane w dwóch kategoriach wiekowych i dotyczą tematów określonych w regulaminie konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 7-8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (licea, technika).

Najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane na Uniwersytecie Gdańskim na forum Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich w kwietniu 2022 r.

Prace konkursowe można przesyłać do 15 lutego 2022 r. 

W załączeniu znajdą Państwo regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na adres mailowy projektu: oblicza.nauki@ug.edu.pl

Konkurs jest prowadzony przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Chemii na Uniwersytecie Gdańskim.

Więcej informacji o wydarzeniach w ramach projektu na stronach:

https://chemia.ug.edu.pl/wspolpraca/popularyzacja_nauki/science_clubs_w_ug
oraz
https://ekonom.ug.edu.pl/web/biznes/index.html?lang=pl&ao=science_clubs_%96_znane_i_nieznane_oblicza_nauki

Projekt prowadzony jest w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka, moduł Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu – finansowany przez Ministra Edukacji i Nauki.

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Plakat

fb-share-icon