Uczniowie

klasa IIag – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Renata Krępa
klasa IIap – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Anna Dąbrowska- Iwan
klasa IIbg – zawód: technik reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Marzena Gadziała
klasa IIbp – zawód: technik reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Beata Surdej
klasa IIcg – zawód: technik obsługi turystycznej z kształceniem ogólnopolicyjnym/ technik logistyk
wychowawca: mgr Bogusław Król
klasa IIcp – zawód: technik obsługi turystycznej z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Aneta Sojek Ząbek
klasa IIIa – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Renata Ciężadło
klasa IIIb – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Jolanta Drzewiecka
klasa IIIc – zawód: technik obsługi turystycznej z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Bożena Switek
klasa IIId – zawód: technik organizacji reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Małgorzata Kamuda
klasa IIIa – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Elzbieta Kukowska
klasa IVb – grupa 1 zawód: technik ekonomista z edukacją prawną
grupa 2 – zawód: technik obsługi turystycznej z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr inż. Beata Szędzioł
klasa IVc – zawód: technik organizacji reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Aldona Krepa

Szkoła Branżowa I Stopnia

klasa IIbsg- grupa 1 zawód: sprzedawca, grupa 2 zawód: magazynier logistyk
wychowawca: mgr Małgorzata Lubera
klasa IIbsp- grupa 1 zawód: sprzedawca, grupa 2 zawód: magazynier logisty)
wychowawca: mgr Ilona Dziewit
klasa IIIbs- grupa 1 zawód: sprzedawca, grupa 2 zawód: magazynier logistyk
wychowawca: mgr Anna Grdeń