Kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym w trakcie trwania nauczania zdalnego

Kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym w trakcie trwania nauczania zdalnego jest możliwy poprzez: dziennik elektroniczny, platformę Teams oraz pod numerem telefonu:

psycholog szkolny: tel. 723 295 135,

pedagog szkolny: tel. 722 248 964

fb-share-icon