CSS Menu Maker Installation Instructions
Nawigacja

Kalendarz
Kalendarz szkolny

Gdzie szukać pomocy w Mielcu?1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta
Mielec, ul. Żeromskiego 23, tel. 17 78 88 606, 17 78 88 575;
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Mielca
Mielec, ul. Żeromskiego 23, tel. 17 78 88 606, 17 78 88 575;

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu mieści się przy ul. Chopina 16 w Mielcu, tel. 17 78 00 470;
4. Punkt Interwencji Kryzysowej mieści się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Wyszyńskiego 16
tel. 17 78 00 505 (tylko w godzinach pracy specjalistów).


Godziny przyjęć specjalistów w Punkcie Interwencji Kryzysowej:


Porady prawne:


· poniedziałek 17.00 - 19.00
· środa 17.00 - 19.00
· czwartek 17.00 - 19.00


Poradnictwo psychologiczne:


· poniedziałek 14.00 - 16.00
· wtorek 14.00 -16.00 i 17.00 - 19.00
· środa 14.40 - 16.40
· piątek 17.00 - 19.00


Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Telefonem Zaufania
Mielec ul. Chopina 8 tel. 17 583 40 00. Strony przyjmowane są w poniedziałek - czwartek w godz. 16.00- 20.00 - pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, porady prawne, pomoc psychologiczna, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.


NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Mielec, ul. Żeromskiego 22, tel. 17 788 70 40, e-mail: osirodekuzaleznien@wp.pl
Leczenie Uzależnień - alkohol, narkotyki i inne uzależnienia, interwencja kryzysowa, pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, pomoc rodzinom.


ARKA Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania
· prawnik
· psycholog
· doradca ds. uzależnień
Oddział Terenowy Stowarzyszenia w Mielcu,
Mielec, ul. Ks. Arczewskiego w Mielcu, tel. 17 773 08 09.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mielcu
Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, tel 17 788 49 78

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu
Mielec ul. Wyspiańskiego 8, tel. centrala 17 584 53 99, oficer dyżurny 17 584 53 10, e-mail: Mielec@podkarpacka policja.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Mielcu
Mielec, ul. Marii Curie Skłodowskiej 2, tel. 17 586 42 11


Sąd Rejonowy w Mielcu
Mielec, ul. Kościuszki 15, tel. 17 582 04 00


Straż Miejska w Mielcu
Mielec, ul. Żeromskiego 22, tel 17 788 85 81

MOŻESZ ZADZWONIĆ RÓWNIEŻ POD NUMERY TELEFONÓW:
· Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"
tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 do 22.00, w niedziele i święta w godzinach 8.00 - 16.00)
tel. 22 666 28 50 - dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godz. 17.00 - 21.00)
· Policyjny Telefon Zaufania -tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godz. 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do godz. 9.30 włączony jest automat).


Ponadto ważne informacje możesz znaleźć na przedstawionych poniżej stronach internetowych:


· www.monar.pl
· www.niepal.pl
· www.pieknecialo.republika.pl/palenie.html
· www.karan.pl
· www.przemoc.com.pl
· www.kopd.pl - Komitet Ochrony Praw Dziecka
· www.niebieskalinia.pl
· www.przemocwszkole.org.pl
· www.szkolabezprzemocy.pl
· www.dzieckowsieci.pl
· www.sieciaki.pl
· www.saferinternet.pl
· www.dyzurnet.pl
· www.sektyisubkultury.republika.pl

Dla ucznia
Polecane strony
© Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
Kopiowanie jakichkolwiek elementów ze strony surowo zabronione.