CSS Menu Maker Installation Instructions
Nawigacja

Kalendarz
Kalendarz szkolny

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - "Nowy egzamin"Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian ‎w szkolnictwie zawodowym, w tym wprowadziły egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie. ‎

‎‎„Nowy” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego.‎

Do egzaminu mogą przystąpić:‎
‎- uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników,‎
- ‎uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,‎
- ‎absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,‎
‎- osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ‎ze ‎świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ‎szkół ‎ponadpodstawowych,‎
‎osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
- osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do OKE.

Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które:‎

- ‎ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową
‎- co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację.

„Nowy” egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.‎

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.


Terminarz egzaminów
W 2017 r. zostaną przeprowadzone trzy sesje w poniższych terminach:

9 stycznia – 23 lutego (część pisemna – 12 stycznia), z wyłączeniem kwalifikacji Z.22 i Z.23
16 czerwca – 8 lipca (część pisemna – 20 czerwca), z wyłączeniem kwalifikacji Z.22 i Z.23
tylko kwalifikacje Z.22 i Z.23 8 maja – 7 czerwca (część pisemna: Z.22 – 8 maja, Z.23 – 6 czerwca)

Szczegółowy harmonogram publikowany jest w Komunikacie dyrektora CKE

Szczegółowy harmonogram

Więcej informacji o egzaminie znajdziecie na stronie CKE
Najczęstsze pytania
Przykładowe arkusze:

- TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Nazwa kwalifikacji: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
Oznaczenie kwalifikacji: T.13

CZĘŚĆ PISEMNA
arkusz

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
arkusz
Dla ucznia
Polecane strony
© Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
Kopiowanie jakichkolwiek elementów ze strony surowo zabronione.