CSS Menu Maker Installation Instructions
Nawigacja

Kalendarz
Kalendarz szkolny

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

1. Magazynier – logistyk W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA to propozycja dla osób, które chcą wykonywać jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Praca dla magazyniera - logistyka czeka dziś wszędzie, w każdym przedsiębiorstwie, instytucjach samorządowych i centralnych. Przeciętne zarobki w zawodzie to 3000-6000 zł. Uniwersalna wiedza pozwala na szeroki rozwój kariery zawodowej i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Zawód umożliwia zdobycie międzynarodowej kwalifikacji zawodowej:
SPL.01. Obsługa magazynów

3. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie Magazynier - logistyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
- Przyjmowania i wydawania towaru z magazynu
- Przechowywania towarów
- Organizacji zaopatrzenia i przyjmowania dostaw towarów
- Obsługi programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej oraz w pracy magazynu
- Korzystania z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów.

4. Magazynier - logistyk znajdzie zatrudnienie w:
- Firmach logistycznych, produkcyjnych, posiadających różne typy magazynów,
- Sklepach, hurtowniach, firmach handlowych różnych branż,
- Centrach logistycznych.
Może prowadzić własną działalność gospodarczą – własne firmy handlowe.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Warunki kształcenia:
Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących (matematyka, język polski, geografia, historia, informatyka) i zawodowych, takich jak: podstawy logistyki, zapasy i magazynowanie, dystrybucja, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym, język obcy zawodowy. W zakresie kształcenia praktycznego 2 dni w tygodniu prowadzone są zajęcia praktyczne w zakładzie pracy.

6. Możliwości dalszego kształcenia:
Absolwent szkoły Branżowej I stopnia po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.01 Obsługa magazynów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji SPL.04 Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Kwalifikację SPL.04 można uzyskać kontynuując naukę w Szkole Branżowej II stopnia.


Dla ucznia
Polecane strony
© Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
Kopiowanie jakichkolwiek elementów ze strony surowo zabronione.