CSS Menu Maker Installation Instructions
Nawigacja

Kalendarz
Kalendarz szkolny


Szkoła dziś


Aktualnie w skład ZSE wchodzą szkoły kształcące młodzież i dorosłych w kilku zawodach związanych z ekonomią, administracją, finansami i rachunkowością, reklamą, promocją i marketingiem, handlem oraz obsługą ruchu turystycznego. To jedyna szkoła w powiecie mieleckim, która w 2010 r. – w ramach innowacji, pod patronatem Powiatowej Komendy Policji w Mielcu – wprowadziła kształcenie ogólnopolicyjne.
ZSE to placówka oświatowa posiadająca bogaty dorobek i osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, ciesząca się popularnością w środowisku. Należy do ogólnopolskiego Klubu Szkół Aktywnych, działającego w ramach Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich. O wysokiej pozycji szkoły świadczą wyniki ogólnopolskiego rankingu przygotowywanego przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy”. Sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury i egzaminów zawodowych zapewniły jej tytuły: „Srebrna Szkoła 2013” i "Złota Szkoła 2017".
Jako jedna z pięciu szkół Podkarpacia, ZSE uzyskał Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. Tym samym stał się lokalnym centrum przedsiębiorczości, lepiej niż inne szkoły przygotowującym do funkcjonowania w rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
Młodzież ZSE osiąga bardzo dobre wyniki w Konkursie Matematycznym „Euklides”, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Teologicznej, Ogólnopolskim Konkursie z Zakresu Rachunkowości, Podkarpackim Konkursie Wiedzy o Podatkach, Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego, konkursach organizowanych przez IPN w Rzeszowie. W latach 1998-2012 aż 26 uczniów uzyskało tytuł finalisty Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, a ZSE kilkakrotnie był organizatorem rywalizacji na szczeblu rejonowym.

Więcej ......

Dobry zawód – dobre perspektywy

Szkoła od lat oferuje kierunki kształcenia przystosowane do zachodzących w kraju przeobrażeń społeczno-ekonomicznych i technologicznych, ściśle odpowiadające wymogom lokalnego rynku edukacyjnego i rynku pracy. W 2006 r. zainicjowała Targi Edukacyjne dla młodzieży szkół gimnazjalnych pod hasłem „I co dalej, Gimnazjalisto?”. Do dzisiaj ta pierwsza tego typu impreza w powiecie mieleckim licznie gromadzi uczniów, nauczycieli, rodziców, władze oświatowe i samorządowe.
Proponowana oferta edukacyjna skierowana do młodzieży umożliwia naukę w 4-letnim technikum lub 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej i zdobycie tytułów: technika obsługi turystycznej, technika ekonomisty, technika organizacji reklamy lub sprzedawcy. Osoby dorosłe mogą kontynuować naukę w trzyletnim liceum ogólnokształcącym oraz w szkołach policealnych na kierunkach: technik rachunkowości, technik bhp i technik administracji.
Szkoła organizuje praktyki zawodowe odpowiednio dobrane do każdego profilu kształcenia. Młodzież odbywa je w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach handlowych i obsługi turystycznej. W 2013 r., ramach projektu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, na 3-tygodniowe staże do Anglii wyjechali uczniowie kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej. W 2014 r. w praktykach zagranicznych wzięli udział technicy ekonomiści.
Absolwenci ZSE zdobywają ciekawy zawód i możliwość kontynuowania nauki na studiach. Mają więc solidne atuty do tego, aby osiągnąć sukces w życiu zawodowym.


Galeria szkoły Galeria

Dla ucznia
Polecane strony
© Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
Kopiowanie jakichkolwiek elementów ze strony surowo zabronione.