CSS Menu Maker Installation Instructions
Nawigacja

Kalendarz
Kalendarz szkolnyZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W MIELCU


Z dziejów ZSE


Początki szkoły sięgają roku 1937, kiedy to powstało Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie. Na przestrzeni kolejnych lat placówka podlegała przekształceniom. W 1961 r. utworzono Technikum Ekonomiczne i Zasadniczą Szkołę Handlową. Inspiratorem powstania oraz pierwszym dyrektorem i organizatorem obu szkół był Franciszek Duszkiewicz. Dzięki staraniom kolejnych dyrektorów: Władysława Łabaja i Leopolda Szobaka, w 1975 r. szkoła otrzymała okazały gmach przy ul. Warszawskiej. Ostatecznie w 1976 r. powołano istniejący do dziś ZSE, którym w latach 1986-2004 kierował Władysław Korzeń, od 2004 do 2014r. Teresa Ciszek a obecnie – Marta Mysona.
Bogata historia szkoły i rola, jaką spełniała ona na przestrzeni kilkudziesięciu lat w kształceniu i wychowaniu wielu pokoleń Polaków, stały się impulsem do podjęcia w 2006 r. starań o patronat. Uroczystość wręczenia aktu nadania imienia bł. ks. Romana Sitki i poświęcenia sztandaru odbyła się 19 kwietnia 2007 r. Na pamiątkę tego szczególnego wydarzenia co roku obchodzony jest „Dzień Patrona”.
Szkoła, pierwotnie pod nazwą Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie, istnieje od 1937 r. W 1944 r. została przekształcona w Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Kupieckie, a od 1października 1945 r. w Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe. Po upływie 13 lat działalności szkoły, w 1950 r. powzięto decyzję o jej rozwiązaniu. Interwencje władz lokalnych i Dyrekcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu doprowadziły do utworzenia w 1961 r. Technikum Ekonomicznego o specjalności ogólnoekonomicznej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W 1970 r. uruchomiono Liceum Ekonomiczne Zaoczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Handlowej, a następnie w 1971 r. Liceum Zawodowe. W tym czasie szkoła nie dysponowała własnymi pomieszczeniami dydaktycznymi, zajęcia odbywały się w salach wynajmowanych. Nowy, własny obiekt, wybudowany dzięki inicjatywie i wysiłkowi ludzi oddanych całym sercem szkole, jak również dzięki pomocy władz lokalnych i regionalnych, oddany został do użytku w 1975 r.
W roku 1976 powołano Zespół Szkół Ekonomicznych. Utworzyły go szkoły:
Liceum Ekonomiczne,
Liceum Zawodowe,
Zasadnicza Szkoła Handlowa Dokształcająca,
Policealne Studium Zawodowe,
Wydział Zaoczny Liceum Ekonomicznego,
Średnie Studium Zawodowe Zaoczne.


Czytaj więcej...

Dla ucznia
Polecane strony
© Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
Kopiowanie jakichkolwiek elementów ze strony surowo zabronione.