CSS Menu Maker Installation Instructions
Nawigacja

Kalendarz
Kalendarz szkolny

To był piękny jubileusz…9 czerwca sfinalizowane zostały wielomiesięczne przygotowania do wielkiego święta naszej szkoły. W tym bowiem dniu, w obecności wielu zacnych gości, obchodziliśmy jubileusz 80-lecia mieleckiego szkolnictwa ekonomicznego. Było to doniosłe wydarzenie dla całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się w sposób niepowtarzalny podkreślić fakt kilkudziesięcioletniego istnienia tak bliskiego nam wszystkim miejsca, przywołać wspomnienia, okazać wzajemną sympatię i szacunek.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się mszą św. w kaplicy św. Stanisława Kostki (Bursa) pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. W swojej homilii ks. biskup przywołał wyjątkową pod wieloma względami postać – bł. ks. Romana Sitkę, od 10 lat patrona ZSE, który swą osobowością rzeźbił charaktery młodych ludzi. - Owa wyjątkowość dla waszego środowiska szkolnego przejawia się nade wszystko we wspólnej historii. Bł. ks. Roman, jako katecheta gimnazjum w Mielcu, doprowadził do wybudowania bursy gimnazjalnej stanowiącej dziś integralną część tej szkoły – mówił ks. biskup. Podkreślał bardzo istotne, jego zdaniem, cechy przenikające się w tej osobie: duchowość, rozmodlenie, bliską relację z Bogiem, umiejętność budowania relacji społecznych oraz wielki pragmatyzm. - Trzeba rozbudować swoje życie wewnętrzne, duchowe, bo stąd płynie wielkość człowieka, umiejętność kierowania sobą, umiejętność kierowania innymi ludźmi i przekształcania oblicza tej ziemi – dodał. Na zakończenie kazania zwrócił się do nauczycieli i uczniów. Pedagogom życzył, aby pośród codziennych wysiłków w pracy z uczniami doświadczali radości w sercu, która pozwala dostrzegać piękno wykonywanej pracy. Młodzieży życzył radosnego i wytrwałego intelektualnego, duchowego rozwoju, kształtowania w sobie pięknego charakteru, bo przyszłość należy do ludzi mądrych, do ludzi o szlachetnych sercach.
Po mszy św. wszyscy uczestnicy obchodów w towarzystwie Orkiestry Dętej Dobrynin przeszli na specjalnie przygotowany na tę okoliczność teren szkoły. Po zrobieniu wspólnego zdjęcia rozpoczęła się oficjalna część uroczystości, którą patronatem honorowym objęli pan Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, oraz pan Zbigniew Tymuła, starosta powiatu mieleckiego, zaś patronatem medialnym – Tygodnik Regionalny „Korso”, portal hej.mielec.pl i Radio Leliwa.
- „Gdy szukam wspomnień, które trwały ślad pozostawiły we mnie, kiedy podsumowuję godziny, które miały dla mnie znaczenie, odnajduję nieomylnie to, czego żadne bogactwo nie zdołałoby mi zapewnić […]” – tymi słowami francuskiego pisarza Antoine’a de Saint-Exupery’ego rozpoczęła swoje wystąpienie pani dyrektor Marta Mysona. - Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które – choć minione – zawsze pozostają w pamięci. Chociaż czas je porządkuje, czasem dodaje blasku, to dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się cząstkę siebie – dodała pani dyrektor.
Następnie serdecznie powitała przybyłych na jubileusz gości: ks. biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, pana Stanisława Fundakowskiego – wicekuratora oświaty w Rzeszowie, pana Macieja Jaskota – dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, pana Zbigniewa Tymułę – starostę powiatu mieleckiego, pana Marka Kamińskiego – wiceprzewodniczącego rady powiatu, pana Andrzeja Bryłę – członka zarządu, pana Jan Myśliwca – wiceprezydenta Mielca, ks. Waldemara Cioska – proboszcza parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Mielcu, ks. Stanisława Składzienia – proboszcza parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Mielcu, ks. dziekana Janusza Kłęczka – proboszcza parafii pod wezwaniem św. Mateusza w Mielcu, ks. prałata Stanisława Jurka, członków zarządu powiatu mieleckiego, radnych powiatu mieleckiego, delegację wykładowców i uczniów z Kolegium Gospodarki, Prawa i Informacyjnych Technologii Ivano-Frankivskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Kałuszu na czele z dyrektor, panią Hanną Timkiv, dyrektorów i wicedyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego, prezesów i przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji oraz służb mundurowych.
Szczególnie ciepło przywitała obecnych na uroczystości dyrektorów, którzy w poprzednich latach zarządzali Zespołem Szkół Ekonomicznych: pana Władysława Korzenia i panią Teresę Ciszek, a także wszystkich zgromadzonych absolwentów, emerytowanych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły, jak również panią Lidię Machowską – przewodniczącą rady rodziców. - Nie zapominamy o tych, którzy odeszli do wieczności – pozostają w naszej pamięci – zakończyła wystąpienie pani dyrektor Marta Mysona.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście: pan Maciej Jaskot, który odczytał list marszałka województwa podkarpackiego pana Władysława Ortyla, pan Stanisław Fundakowski, pan Zbigniew Tymuła, pan Jan Myśliwiec, pani Lidia Machowska, pan Władysław Korzeń, pani Teresa Ciszek i pani Hanna Timkiv. Wszyscy gratulowali jubileuszu, życzyli wielu sukcesów edukacyjnych i kolejnych dobrze zapisanych kart w dziejach ZSE. Swoimi refleksjami z lat szkolnych podzielił się pan Leon Homentowski, najstarszy absolwent szkoły, zaś do lektury monografii „Z kart historii ku przyszłości” zachęcała jej redaktor, absolwentka szkoły, obecnie prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Krystyna Leśniak-Moczuk. Publikacja ta wraz z okolicznościową pocztówką i numerem specjalnym szkolnej gazetki „Krzyk” staną się pamiątkami skłaniającymi do wzruszających wspomnień po latach.
Po przemówieniach przybyłych gości nadszedł czas na część artystyczną przygotowaną przez uczniów ZSE pod kierunkiem pani Beaty Surdej we współpracy z choreografem, panią Bożeną Telegą. W poruszającym montażu słowno-muzycznym, zaprezentowanym przez Marcina Urbana, Wiktorię Idzik, Natalię Stanuch, Barbarę Baszturę, Natalię Miłaszewicz, Natalię Kłodę, Klaudię Misiak i Agatę Jamroch, znalazły się elementy życiorysu naszego patrona oraz historii szkoły, przeplatane poezją bł. ks. Romana Sitki, Wisławy Szymborskiej i Karola Wojtyły. Podniosłą atmosferę uroczystości podkreśliły występy uzdolnionych wokalnie uczennic: Anny Starzyk, Katarzyny Kusek, Sylwii Haracz, Aleksandry Szpigiel i Elizy Dudzik, którym na gitarze akompaniowała Martyna Walczak.
Niewątpliwą atrakcją dla zgromadzonych był krótki koncert Orkiestry Dętej z Dobrynina oraz popis umiejętności wokalnych gości z zaprzyjaźnionej szkoły na Ukrainie.
Więcej...


Dla ucznia
Polecane strony
© Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
Kopiowanie jakichkolwiek elementów ze strony surowo zabronione.