CSS Menu Maker Installation Instructions
Nawigacja

Kalendarz
Kalendarz szkolny

Osiągnięcia uczniów
Rok szkolny 2018/2019

Wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Literackim


Miło nam poinformować, że Paweł Barnaś z klasy I d T został wyróżniony w XIII edycji konkursu literackiego „Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary”. Organizatorem konkursu, promującego treści patriotyczne i religijne, umiłowanie wiary, historii i piękna języka ojczystego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym. Zadaniem uczestników było napisanie wiersza o Ojczyźnie, wierze, historii. Jury wyróżniło wiersz naszego ucznia w kategorii szkół średnich, przyznając pamiątkowy dyplom i nagrodę książkową. Paweł Barnaś przygotował się do konkursu pod kierunkiem pani Jolanty Witek. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów literackich!STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH‼


Z wielką satysfakcją informujemy, że osiem uczennic naszej szkoły otrzymało stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach projektu „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019”.
Wyróżnione zostały reprezentantki klas drugich i czwartych Technikum nr 1: Klaudia Żurek, Klaudia Dykas, Maja Walas, Gabriela Godek, Kinga Krawiec, Martyna Maziarz, Katarzyna Smutek i Natalia Miłaszewicz (na zdjęciu sześć z ośmiu stypendystek).
Opiekę dydaktyczną nad uzdolnioną młodzieżą sprawują panie Renata Ciężadło i Anna Dąbrowska-Iwan oraz pan Bogdan Lubera.

Rok szkolny 2017/2018


Osiągnięcia edukacyjne


Uczniowie do wyróżnienia po klasyfikacji śródrocznej:
Klasa I a T
1. Patrycja Gałda 4,81
2. Kamila Dragan 4,71
3. Wiktoria Wilaszek 4,62
Klasa I b T
1. Patrycja Kowalska 4,90
2. Julia Wojdyła 4,65
3. Artur Suchcicki 4,57
4. Wiktoria Markowska 4,52
Klasa II a T
1. Anna Skrzyniarz 4,59
2. Monika Skrzyniarz 4,59
Klasa II b T
1. Natalia Kłoda 4,89
2. Aleksandra Szot 4,78
Klasa III a T
1. Klaudia Dykas 4,88
2. Weronika Kilian 4,88
3. Wiktoria Wilaszek 4,62
4. Gabriela Galwas 4,69
5. Dagmara Dubiel 4,50
6. Maja Walas 4,50
Klasa III b T
1. Martyna Maziarz 5,13
2. Gabriela Godek 5,00
3. Angelika Gałat 4,88
Klasa IV a T
1. Agata Jamroch 5,08
2. Marcin Padykuła 4,92
3. Magdalena Łępa 4,83
4. Anna Starzyk 4,75
5. Aleksandra Szpigiel 4,75
6. Patrycja Pietras 4,67
7. Oliwia Skawińska 4,67
8. Faustyna Mądra 4,50
Klasa IV b T
1. Konrad Borczyk 5,50
2. Magdalena Łachut 5,50
3. Adrian Rogala 5,42
4. Dominika Hyjek 5,25
5. Marcin Urban 4,92
6. Patrycja Pietras 4,67
7. Natalia Leśniowska 4,73
8. Wiktoria Jarosz 4,50

Rok szkolny 2016/2017


Osiągnięcia edukacyjne


Uczniowie do wyróżnienia po klasyfikacji śródrocznej:

1. Adrian Rogala 5,31 - klasa III b T 100 % frekwencja
2. Magdalena Łachut 5,31 - klasa III b T
3. Konrad Borczyk 5,25 - klasa III b T
4. Dominika Hyjek 5,12 - klasa III b T
5. Aleksandra Popera 5,11 - klasa IV a T
6. Aneta Szeliga 5,00 - klasa IV a T
7. Anna Starzyk 4,93 - klasa III a T
8. Marcin Urban 4,88 - klasa III b T
9. Agata Jamroch 4,81 - klasa III a T
10. Martyna Maziarz 4,78 - klasa II b T


Rok szkolny 2015/2016


Osiągnięcia edukacyjne


Uczniowie do wyróżnienia po klasyfikacji końcoworocznej:

1. Adrian Rogala 5,61 - klasa II b T
2. Konrad Borczyk 5,39 - klasa II b T
3. Magdalena Łachut 5,33 - klasa II b T
4. Aleksandra Popera 5,29 - klasa III a T
5. Aneta Szeliga 5,24 - klasa III a T
6. Dominika Hyjek 5,22 - klasa II b T
7. Wałęga Dominika 5,00 - klasa III b T
8. Urban Marcin 5,00 - klasa II b T
9. Surdej Anna 5,00 - klasa I ZSZ
10. Warias Agnieszka 5,00 - klasa I ZSZ


Rok szkolny 2015/2016


Osiągnięcia edukacyjne


Uczniowie do wyróżnienia po klasyfikacji śródrocznej:

1. Adrian Rogala 5,06 - klasa II b T
2. Konrad Borczyk 5,00 - klasa II b T
3. Magdalena Łachut 5,00 - klasa II b T
4. Dominika Hyjek 4,94 - klasa II b T
5. Aleksandra Popera 4,94 - klasa III a T
6. Agata Jamroch 4,83 - klasa II a T
7. Aneta Szeliga 4,76 - klasa III a T

Rok szkolny 2014/2015


Osiągnięcia edukacyjne


Uczniowie do wyróżnienia po klasyfikacji końcoworocznej:
Klasy I (I a T)
Jamroch Agata 4,81
Klasy I (I b T)
Borczyk Konrad 4,95
Hyjek Dominika 4,76
Łachut Magdalena 5,19
Rogala Adrian 5,33 - kandydat Rady Pedagogicznej do Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Urban Marcin 4,76
Klasy IV (IV a T)
Sołowska Daria 5,13
Wróbel Wiktoria 5,04
Adamczyk Magdalena 5,00
Zięba Angelika 4,87
Strycharz Mariola 4,83
Rzącka Marcelina 4,76

Medalem Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych została nagrodzona Paulina Pyrsak z klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1.


Magdalena Adamczyk z klasy IVa T – stypendystka Prezesa Rady Ministrów

Uczniowie do wyróżnienia po klasyfikacji śródrocznej:

Klasy I (I b T)
Rogala Adrian 5,10
Łachut Magdalena 4,95


Klasy II (II a T)
Popera Aleksandra 4,83

Klasy IV (IV a T)
Sołowska Daria 5,08
Adamczyk Magdalena 5,00
Wróbel Wiktoria 4,92
Zięba Agnieszka 4,92


Konkursy, olimpiady

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu zdobywają czołowe miejsca w konkursach promujących młode talenty.

Anna Starzyk, uczennica klasy Ia Technikum nr 1 w ZSE w Mielcu, zajęła II miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki „Śpiewać każdy może”. Odbył się on 24 maja 2015r. na Placu Armii Krajowej w Mielcu. Ania zaśpiewała piękną piosenkę „Wybieram Cię”, otrzymała dyplom i nagrodę rzeczową z rąk prezydenta Mielca Daniela Kozdęby.
Natomiast Mateusz Jemioło, także uczeń klasy Ia Technikum nr 1 w Mielcu, zdobył III miejsce w kategorii wiekowej starszej, w I Ogólnopolskim Konkursie Uczniów Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I Stopnia, który odbył się w Wadowicach Papieskich, w kwietniu 2015r. Mateusz uczy się gry na trąbce w klasie pana Ireneusza Szeli, w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Mielcu.
Serdecznie gratulujemy uczniom Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu i razem z nimi cieszymy się z tych sukcesów.

Adriana Furtak uczennica klasy Ib T - laureatka konkursu im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki pod hasłem „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”. Jej praca zatytułowana „Dziecko to nie zabawka!” otrzymała wyróżnienie w kategorii plastycznej. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 19.03.2015 na Jasnej Górze. Opiekun: pani Anna Wałek-Sitko.
Prace nagrodzone


Anna Starzyk z klasy Ia T – III miejsce w IV edycji Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki „Barwy mojej Ojczyzny” w kategorii śpiew; laureatka XXIV Podkarpackiego Konkurs Poezji Religijnej w kategorii poezja śpiewana; wyróżnienie w VIII Powiatowym Międzyszkolnym Konkursie Piosenki „Szczęśliwym Być” w kategorii gimnazjów i szkół średnich; opiekun: pani Agnieszka Lorynowicz

Dominika Wałęga z klasy IIb T – wyróżnienie dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu w IV edycji Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki „Barwy mojej Ojczyzny” w kategorii recytacja; opiekun: pani Sylwia Kluza

Aleksandra Madej z klasy IVb T – III miejsce w IV edycji konkursu „Stan wojenny w Polsce”; opiekun: pani Marzena Gadziała

Adrian Rogala, Dominika Hyjek z klasy Ib T – udział w etapie okręgowym XIII Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki; opiekun: pani Marzena Gadziała

Paulina Leśniowska, Monika Lis, Wiktoria Wróbel, Wojciech Koper, Angelika Zięba z klasy IVa T – udział w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie; opiekun: pani Małgorzata Żmuda


Rok szkolny 2013/2014

W ramach projektu "Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014" realizowanego przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie stypendium otrzymali:
1. Mariusz Kilian - uczeń klasy IV a T
2. Piotr Rogala - uczeń klasy IV a T
Opiekun dydaktyczny - pani Wanda Światowiec
3. Daria Sołowska - uczennica klasy III a T
Opiekun dydaktyczny - pani Maria Pisarczyk

XIX TURNIEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO-MENEDŻERSKIEJ


Finalistami i laureatami tegorocznego konkursu zostali: Mariusz Kilian, Kamil Niziołek i Łukasz Ofiara - uczniowie klasy IV a Technikum Nr 1 kształcący się w zawodzie technik ekonomista. W drodze do finału pokonali 400 uczestników etapu okręgowego z 92 szkół z całej Polski. W gronie 12 najlepszych uczniów w Polsce znalazł się Łukasz Ofiara, zajmując III miejsce i zdobywając tytuł laureata. Opiekunem naukowym młodzieży jest mgr Maria Gancarz – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w ZSE w Mielcu, corocznie przygotowująca młodzież do turnieju.

Historia turnieju

Poprzednie edycje


OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI

W XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości finalistą został uczeń klasy IV a Technikum Nr 1 Mariusz Kilian. Opiekę merytoryczną nad uczniem sprawowała mgr Anna Grdeń.


MIELECKI EKONOMIK ZNOWU NAJLEPSZY W PODATKACH

13 marca w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbył się II etap IV Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowanego przez Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
W ramach I etapu konkursu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego nadesłali ponad 100 prac pisemnych o tematyce podatkowej. Spośród autorów prac do kolejnego etapu zakwalifikowano 49 osób, w tym z naszej szkoły 13 osób.
II etap konkursu składał się z części pisemnej, w której wzięło udział 49 osób, oraz ustnej, do której zakwalifikowało się 20 osób, spośród których 10 to uczniowie naszej szkoły. Tematem przewodnim II etapu konkursu był podatek dochodowy od osób fizycznych oraz jak zawsze ustawa o doradztwie podatkowym.
Laureatami Konkursu zostali: PIOTR ROGALA zajmując I miejsce i MARIUSZ KILIAN zajmując II miejsce, uczniowie kl. IV a Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu.

Więcej ...

Konkursy, turnieje 2012/2013

Polecane strony
© Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
Kopiowanie jakichkolwiek elementów ze strony surowo zabronione.