CSS Menu Maker Installation Instructions
Nawigacja

Kalendarz
Kalendarz szkolny

II Rajd Rowerowy przeszedł do historii31 maja odbył się II Rajd Rowerowy im. bł. ks. Romana Sitki zorganizowany pod hasłem „Szlakiem pielęgnowania lasu” w ramach projektu „Gospodarka Leśna LP Metodą Ochrony Lasu”. Organizatorami rajdu byli: ZSE im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu, Nadleśnictwo Tuszyma, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju ZSE „Ekonomik. Mielec” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Start” działający przy naszej szkole.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta powiatu pan Zbigniew Tymuła.
Uczestnicy wystartowali sprzed budynku ZSE przy ulicy Warszawskiej. Trasa o długości około 35 km przebiegała przez mielecki Rynek, Podleszany, Zaborcze, Wylów do Rezerwatu Przyrody „Bagna Przecławskie”, a droga powrotna wiodła przez Książnice do Mielca. W rajdzie wzięło udział 197 uczestników, wśród których byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów powiatu mieleckiego wraz z nauczycielami oraz dyrektorzy II LO, Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego.
Nad całością imprezy i sprawnym jej przebiegiem czuwali dyrektor ZSE pani Marta Mysona, pan Marek Chamielec, pani Małgorzata Kamuda i nauczyciele ZSE w Mielcu.
Punktem docelowym wyprawy był rezerwat „Bagna Przecławskie”, gdzie nadleśniczy pan Artur Święch przeprowadził miniwykład na temat ochrony lasów, gospodarki leśnej, a także samego rezerwatu i jego charakterystyki.
Dłuższa przerwa nastąpiła w leśniczówce przy Szkółce Leśnej w Wylowie, gdzie zorganizowano poczęstunek dla uczestników. Tam spędzono miło czas przy kiełbasce z grilla i słodkim upominku. Nad przygotowaniem poczęstunku czuwali dyrekcja i nauczyciele ZSE: panie Marta Mysona, Anna Zawyrzykraj i Elżbieta Kukowska oraz panowie Bogdan Lubera i Bogusław Król przy wsparciu uczniów naszej szkoły.
Ideą rajdu, obok upamiętnienia życia i działalności patrona szkoły bł. ks. Romana Sitki, było propagowanie aktywnych form wypoczynku, ochrony lasów i środowiska naturalnego oraz zasad ruchu drogowego, a także integracja lokalnego środowiska szkolnego.
Każdy uczestnik rajdu otrzymał pamiątkowy certyfikat oraz informacje na temat ochrony lasów w naszym powiecie.

Galeria

Regulamin
Komunikat organizacyjny
Oświadczenie, zgoda rodzica
Trasa
Mapa

Dla ucznia
Polecane strony
© Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
Kopiowanie jakichkolwiek elementów ze strony surowo zabronione.