CSS Menu Maker Installation Instructions
Nawigacja

Kalendarz
Kalendarz szkolny

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


Oferta edukacyjna naszego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest skierowana do osób, którym z różnych powodów życiowych nie udało się zdobyć wykształcenia średniego lub chcą je uzupełnić. Wydawane świadectwa są honorowane przez szkoły wyższe i wszelkie instytucje.
Nauka dla absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej i gimnazjum trwa 6 semestrów (trzy lata), dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej – 4 semestry (dwa lata). Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele.
Osoby, które ukończą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, otrzymują świadectwo ukończenia szkoły i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zdaniu matury mogą kontynuować naukę we wszystkich uczelniach na różnych kierunkach studiów oraz we wszystkich szkołach policealnych.
Program nauczania dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych opracowany został na podstawie Ramowego Planu Nauczania określonego przez MEN.


Dla ucznia
Polecane strony
© Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
Kopiowanie jakichkolwiek elementów ze strony surowo zabronione.