CSS Menu Maker Installation Instructions
Nawigacja

Kalendarz
Kalendarz szkolnyPodkarpacie stawia na zawodowcówPowiat Mielecki w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie realizuje projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zarządza projektem w imieniu Powiatu Mieleckiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Wsparciem finansowym zostały objęte programy rozwojowe mieleckich szkół zawodowych:
• Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu,
• Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu,
• Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu,
• Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.
W ramach projektu doposażone mają zostać pracownie kształcenia zawodowego, w których będą prowadzone kursy zawodowe i zajęcia pozalekcyjne, wybiegające poza programy nauczania, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Projekt zakłada również organizację miesięcznych staży w zakładach pracy dla 400 uczniów zasadniczych i średnich szkół zawodowych w okresie wakacji w latach 2013-2014. Działaniami zostanie objętych w dwóch etapach w sumie 650 uczniów ze szkół z obszaru powiatu mieleckiego. Ponadto projekt zakłada wdrożenie efektywnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym utworzenie dostępnej dla wszystkich uczniów pracowni doradztwa w każdej szkole biorącej udział w projekcie.


Więcej ...

Dla ucznia
Polecane strony
© Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
Kopiowanie jakichkolwiek elementów ze strony surowo zabronione.