CSS Menu Maker Installation Instructions
Nawigacja

Kalendarz
Kalendarz szkolny

Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej Dofinansowany z Narodowego Banku PolskiegoTytuł projektu

"Moja droga do sukcesu III"


Priorytetowy obszar edukacji ekonomicznej


Niniejszy projekt wpisuje się w następujące obszary edukacji ekonomicznej NBP:
 Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych
 Zarządzanie przedsiębiorstwem
 Pieniądz
Czas trwania projektu


Data rozpoczęcia projektu: 20 marca 2017 r.
Data zakończenia projektu: 20 czerwca 2017 r.
Cel główny


Celem projektu jest wzrost zainteresowania i wiedzy z zakresu ekonomii u ok.800 młodzieży gimnazjalnej z terenu powiatu mieleckiego w okresie od 20 marca 2017 roku do 20 czerwca 2017 roku.
Cele szczegółowe


 Zachęcanie młodzieży do samokształcenia w zakresie wiedzy ekonomicznej przez korzystanie z portali edukacyjnych w zakresie wiedzy ekonomicznej w tym portalu nbportal.pl.

 Zwiększenie świadomości wśród młodzieży na temat korzyści i możliwości płynących z posiadania rachunku bankowego oraz aktywnego korzystania z nowoczesnych instrumentów płatniczych, takich jak karty płatnicze i bankowość elektroniczna.

 Wzrost i poszerzenie wiedzy w zakresie podstawowych pojęć ekonomicznych - głównie w obszarze pieniądza, rynku pracy.

 Ułatwienie dostępu do ofert kształcenia powiatu mieleckiego oraz pogłębienie wiedzy nt. instytucji pomagających przy wyborze szkoły/ścieżki nauko-zawodowej.

 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, twórczego kreatywnego myślenia na rzecz środowiska lokalnego.

Odbiorcy projektu
Projekt jest skierowany do uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych z powiatu mieleckiego.

Działania zaplanowane w ramach projektu:


- Targi Edukacyjne
Wystawcami w czasie targów będą szkoły ponadgimnazjalne z Mielca i powiatu mieleckiego oraz inne instytucje edukacyjne i związane z rynkiem pracy. W trakcie targów edukacyjnych organizator będzie również promował edukację ekonomiczną.
- Loteria wiedzy ekonomicznej
Młodzież odwiedzająca targi będzie miała możliwość wziąć udział w loterii wiedzy ekonomicznej z zakresu podstawowych pojęć ekonomicznych.
- Wykłady otwarte
Młodzież biorąca udział w targach będzie mogła uczestniczyć w wykładach otwartych z zakresu przedsiębiorczości.
- Punkty konsultacyjne ekspertów bankowych
Młodzież biorąca udział w targach będzie mogła uczestniczyć w konsultacjach z ekspertami bankowymi w zakresie bezpiecznego zakładania i prowadzenia konta bankowego, usług bankowych..
- Test wiedzy ekonomicznej
Będzie to trzecia edycja testu. Zakres tematyczny testu to rynek pracy, pieniądz.

Planowany termin realizacji działania: maj/czerwiec 2017r.

Priorytetowy obszar edukacji ekonomicznej


Niniejszy projekt wpisuje się w następujące obszary edukacji ekonomicznej NBP:
1. Inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP
2. Zapobieganie wykluczeniu finansowemu
3. Pieniądz
4. Instytucje i usługi finansowe

Czas trwania projektu
Data rozpoczęcia projektu: 27 kwietnia 2015 r.
Data zakończenia projektu: 27 czerwca 2015 r.

Cel główny
Celem projektu jest wzrost zainteresowania ok. 800 uczniów klas trzecich gimnazjów z terenu powiatu mieleckiego i dwóch gmin powiatu kolbuszowskiego wiedzą ekonomiczną w okresie od 27 kwietnia 2015 roku do 27 czerwca 2015 roku.

Cele szczegółowe:- Zachęcanie młodzieży do samokształcenia w zakresie wiedzy ekonomicznej przez korzystanie z portali edukacyjnych, w tym portalu nbportal.pl.
- Uzupełnienie/poszerzenie wiedzy w zakresie podstawowych pojęć ekonomicznych w szczególności w obszarze mechanizmu rynkowego, finansów i rynku pracy.
-Uświadomienie uczniom czym jest kryzys i jakie niesie ze sobą zagrożenia oraz jak przeciwdziałać skutkom kryzysu.
- Pogłębienie wiedzy w zakresie korzyści wynikających z korzystania płatności w formie bezgotówkowej.
- Uświadomienie młodzieży jak ważne jest planowanie własnej ścieżki nauko-zawodowej i konsekwentne realizowanie wyznaczonych celów oraz przewidywania skutków własnych działań.
- Ułatwienie dostępu do ofert kształcenia powiatu mieleckiego oraz pogłębienie wiedzy nt. instytucji pomagających przy wyborze ścieżki naukowo-zawodowej.
- Kształtowanie postaw przedsiębiorczych, twórczego kreatywnego myślenia na rzecz środowiska lokalnego.

Odbiorcy projektu


Projekt jest skierowany do uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych z powiatu mieleckiego oraz dwóch gmin powiatu kolbuszowskiego. W projekcie będą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie klas trzecich gimnazjów.

Działania zaplanowane w ramach projektu:


1. Targi Edukacyjne - 27 kwietnia 2015 roku.
Wystawcami w czasie targów będą szkoły ponadgimnazjalne z Mielca i powiatu mielec-kiego oraz inne instytucje edukacyjne i związane z rynkiem pracy. W trakcie targów edukacyjnych organizator będzie również promował edukację ekonomiczną.
2. Loteria wiedzy ekonomicznej - 27 kwietnia 2015 roku.
Młodzież odwiedzająca targi będzie miała możliwość wziąć udział w loterii wiedzy ekonomicznej z zakresu podstawowych pojęć ekonomicznych.
3. Wyświetlanie filmów animowanych o tematyce ekonomicznej - 27 kwietnia 2015 roku.
W trakcie trwania targów edukacyjnych w odrębnej sali będą wyświetlane wybrane filmy animowane umieszczone na portalu wiedzy ekonomicznej nbportal.pl.
3. Projekcja filmu „Władca wszechświata” - 27 kwietnia 2015 roku
W dniu targów w sali kinowej zaplanowano dwie emisje filmu dokumentalnego „Władca wszechświata”, który opowiada o finansowych rynkach świata, pokazuje jak funkcjonuje system bankowy, czym jest kryzys gospodarczy i jakie były jego przyczyny.
4. Test wiedzy ekonomicznej – ostatnia dekada maja 2015 roku.
Do testu wiedzy ekonomicznej zostaną zaproszeni przedstawiciele poszczególnych gimnazjów - od 1 do 3 uczniów reprezentujących dane gimnazjum. Zakres tematyczny testu: pieniądz, rynki, rynek pracy.
Polecane strony
© Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
Kopiowanie jakichkolwiek elementów ze strony surowo zabronione.