CSS Menu Maker Installation Instructions
Nawigacja

Kalendarz
Kalendarz szkolny

Podstawowe informacje dla maturzystów


O egzaminie maturalnym

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎
‎1.‎ Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów
‎2.‎ Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎
‎3.‎ Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji. ‎

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania określone dla każdego przedmiotu w standardach wymagań ‎egzaminacyjnych.

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019
O egzaminie

Standardy

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

- dwóch egzaminów w części ustnej ‎
- czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

- egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
- egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎‎
- egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
- egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
- egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
- egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎
Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

Terminy egzaminów Ważne daty

Przykładowe arkusze
Arkusze

Informatory

EGZAMIN MATURALNY 2018/2019

http://www.cke.edu.pl/


Komunikaty i informacje ze strony OKE w Krakowie http://www.oke.krakow....hp?page=20050726122534111

Dla ucznia
Polecane strony
© Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
Kopiowanie jakichkolwiek elementów ze strony surowo zabronione.