Uczniowie wg klas Osiągnięcia uczniów Galeria uczniów

Technikum Nr 1

klasa Ia - (zawód: technik ekonomista)
wychowawca: mgr Renata Krępa
klasa Ib - (zawód: technik ekonomista, technik organizacji reklamy)
wychowawca: mgr Bogusław Król
klasa Ic - (zawód: technik obsługi turystycznej)
wychowawca: mgr Elżbieta Kukowska
klasa IIa - (zawód: technik ekonomista)
wychowawca: mgr Beata Surdej
klasa IIb - (zawód: technik ekonomista)
wychowawca: mgr Agnieszka Lorynowicz
klasa IIc - (zawód: technik obsługi turystycznej)

wychowawca:mgr Małgorzata Lubera
klasa IIIa - (zawód: technik ekonomista)  
wychowawca: mgr Wanda Światowiec
klasa IIIb - (zawód: technik obsługi turystycznej)
wychowawca: mgr inż. Aneta Soja - Ząbek
klasa IVa - (zawód: technik ekonomista)
wychowawca: mgr Grzegorz Wcisło
klasa IVb - (zawód: technik ekonomista, technik obsługi turystycznej
wychowawca: mgr Maria Pisarczyk

I Liceum Profilowane

klasa IIIa - (profil: ekonomiczno-administracyjny z kształceniem ogólnopolicyjnym)
wychowawca: mgr Małgorzata Żmuda

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

klasa I (zawód sprzedawca)
wychowawca: mgr Małgorzata Stepień

klasa II (zawód sprzedawca)
wychowawca: mgr Anna Grdeń

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący Samorządu Szkolnego: Wojciech Koper Samorząd w latach poprzednich