pracownia języka polskiego


pracownia przedsiębiorczości


pracownia komputerowa


pracownia historii


siłownia

 

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie do prowadzenia wszystkich zajęć edukacyjnych występujących w szkolnym programie nauczania:

 • cztery pracownie komputerowe,

 • pracownia przedsiębiorczości,

 • skomputeryzowana pracownia języków obcych,

 • pracownia towaroznawstwa i technik sprzedaży,

 • 4 pracownie języków obcych,

 • 2 pracownie matematyki,

 • 2 pracownie języka polskiego,

 • pracownia fizyki,

 • 2 pracownie historii,

 • pracownia geografii, 

 • pracownia biologii,

 • pracownia PO,

 • pracownia ekonomiki,

 • pracownia ekonomii i marketingu,

 • 2 pracownie rachunkowości i finansów

Do dyspozycji uczniów pozostają 
również:

 • biblioteka z czytelnią i multimedialnym centrum
  informacji,

 • bufet dla młodzieży, 

 • mała sala gimnastyczna,

 • nowoczesna siłownia,

 • gabinet higienistki szkolnej,

 • gabinet pedagoga szkolnego,

 • stały monitoring zewnętrzny
  i wewnętrzny.