Pedagog szkolny:  mgr Mirella Cibicka

Biblioteka szkolna: mgr Alicja Kamieniecka, mgr Aldona Krępa

Nauczyciele:

 1. Biologia: mgr Anna Wałek-Sitko

 2. Chemia: mgr Ewa Kozdęba

 3. Działalność gospodarcza: doc. dr Wacław Nelec, mgr Wanda Światowiec

 4. Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Marek Chamielec

 5. Ekonomia i prawo w turystyce: mgr inż. Lidia Sasor

 6. Ekonomika: mgr Maria Gancarz, mgr Wanda Światowiec

 7. Fizyka i astronomia: mgr Natalia Kolin

 8. Geografia: mgr Marek Dziedzicki, mgr Aldona Krępa

 9. Historia: mgr Marzena Gadziała, mgr Bożena Switek

 10. Informatyka: mgr Alicja Kamieniecka, mgr inż. Beata Szędzioł

 11. Kształcenie ogólnopolicyjne: mgr Wiesław Kluk, mgr Krzysztof Woszczak

 12. Język angielski: mgr Magdalena Chojecka, mgr Patrycja Osnowska, mgr Beata Surdej, mgr Katarzyna Wąż

 13. Język niemiecki: mgr Bogusław Król

 14. Język rosyjski: mgr Małgorzata Lubera

 15. Język polski: mgr Małgorzata Lubera, mgr Sylwia Kluza, mgr Agnieszka Lorynowicz, mgr Beata Piękoś

 16. Język angielski zawodowy: mgr Beata Surdej, mgr Katarzyna Wąż

 17. Matematyka: mgr Renata Krępa, mgr Maria Pisarczyk

 18. Geografia turystyczna: mgr Marek Dziedzicki

 19. Marketing w działalności reklamowej: mgr Wanda Światowiec

 20. Marketing usług turystycznych: mgr Wanda Światowiec

 21. Organizacja imprez turystycznych: mgr inż. Aneta Soja-Zabek

 22. Obsługa informatyczna w turystyce: mgr inż. Beata Szędzioł

 23. Obsługa ruchu turystycznego: mgr inż. Aneta Soja-Zabek

 24. Organizacja działalności gospodarczej: mgr Małgorzata Żmuda

 25. Organizacja imprez turystycznych: mgr inż. Aneta Soja-Zabek

 26. Organizacja sprzedaży reklamy: mgr inż. Lidia Sasor

 27. Planowanie i sprawozdawczość: mgr Teresa Ciszek, mgr inż. Lidia Sasor

 28. Podstawy działalności gospodarczej w turystyce: mgr Małgorzata Żmuda

 29. Podstawy ekonomii: mgr Wanda Światowiec

 30. Podstawy przedsiębiorczości: mgr Anna Dąbrowska-Iwan, mgr inż. Aneta Soja-Zabek

 31. Podstawy turystyki: mgr Marek Dziedzicki

 32. Pracownia ekonomiczna: mgr Maria Gancarz, mgr inż. Dorota Jędrusiak-Noworolnik, mgr inż. Lidia Sasor

 33. Pracownia prac biurowych: mgr Marta Mysona

 34. Prawo: mgr Małgorzata Żmuda

 35. Prawo i postępowanie administracyjne: mgr Małgorzata Żmuda

 36. Wiedza o kulturze: mgr Sylwia Kluza

 37. Wiedza o społeczeństwie: mgr Marzena Gadziała, mgr Bożena Switek

 38. Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Anna Wałek-Sitko

 39. Wychowanie fizyczne: mgr Marek Chamielec, mgr Małgorzata Kamuda, mgr Elżbieta Kukowska, mgr Grzegorz Wcisło

 40. Rachunkowość: mgr Anna Grdeń, mgr Małgorzata Stępień

 41. Rachunkowość finansowa: mgr Małgorzata Stępień, mgr Anna Dąbrowska-Iwan

 42. Sprzedaż w reklamie: mgr inż. Anna Zawrzykraj 

 43. Towaroznawstwo: mgr inż. Anna Zawrzykraj

 44. Zajęcia praktyczne: mgr Marek Dziedzicki, mgr inż. Aneta Soja-Zabek

 45. Zarządzanie firmą: mgr Wanda Światowiec

 46. Religia: ks. mgr Piotr Abram, ks. mgr Krzysztof Prokop

Pracownicy administracji i obsługi:

Magdalena Bigda - sekretarz szkoły,
mgr Elżbieta Kozioł - samodzielny referent administracyjny,
Teresa Zięba - referent
Hanna Lipińska - starszy księgowy,
Stanisław Mirkowicz  - starszy woźny,
Halina Cebula, Elżbieta Matuszkiewicz, Bożena Paterak, Teresa Tylutka - sprzątające

Nauczyciele emeryci
mgr Wanda Czerska Oziębło - nauczyciel bibliotekarz w latach 1974 - 2006,
mgr Zdzisława Czarnota - nauczyciel języka niemieckiego w latach  1980 - 2012,
mgr Julian Dołyk - nauczyciel matematyki w latach 1965 - 1999,
mgr Maria Gomoła - nauczyciel przedmiotów zawodowych w latach 1981 - 1996 i 2004 - 2006,
mgr Jadwiga Gurgul - nauczyciel przedmiotów zawodowych w latach 1980 - 2012,
mgr Elżbieta Herchel - nauczyciel języka polskiego w latach 1963 - 1999,
mgr Władysław Korzeń - dyrektor ZSE i nauczyciel języka polskiego w latach 1986 - 2004,
mgr Stanisław Kijak - nauczyciel fizyki i przedmiotów informatycznych w latach 1984 - 2011,
mgr Elżbieta Kulasa - nauczyciel chemii w latach  1978 - 2012,
mgr Grażyna Lasota - nauczyciel fizyki i przedmiotów informatycznych w latach 1998 - 2012,
mgr Małgorzata Leyko - nauczyciel i
doradca metodyczny biologii,  w latach 1999 - 2013,
mgr Lucyna Nosek - nauczyciel języka polskiego w latach 1972 - 2007,
mgr Zofia Marzec - nauczyciel przedmiotów zawodowych w latach 1964 - 1995,
mgr Kazimierz Piechota - nauczyciel ekonomiki przedsiębiorstw w latach 1963 - 1998,
mgr Grażyna Pleban - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1973 - 2007,
mgr Zbigniew Radłowski - nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1977 - 2001,
mgr Urszula Rokicka - nauczyciel bibliotekarz w latach 1966 - 1987,
mgr Bronisława Skiba - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w latach 1983 - 2001,
mgr Helena Sołowianiuk - nauczyciel języka rosyjskiego w latach 1968 - 2002, wicedyrektor (1990-2002)
mgr Romualda Świerczek - nauczyciel rachunkowości w latach 1968 - 2002, 
mgr Anna Wołowiec - nauczyciel geografii w latach 1995-2006.

Nauczyciele w historii ZSE

[*][*][*]      Zmarli nauczyciele i wychowawcy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu